Anunț închiriere pășune în Comuna Craiva

Primăria Comunei Craiva anunță scoaterea la închiriere a unei suprafețe de 217,06 Ha pajiști aparținând domeniului privat al Comunei Craiva. Atașat găsiți toate informațiile necesare privind suprafețele aferente fiecărei localități, modul de atribuire, condiții de exploatare, documentație și termene limită de înscriere și participare precum și modelul de cerere. Acestea se pot consulta și la […]

Modernizare transport elevi în Comuna Craiva

După discuții avute pe tema privind sprijinirea procesului de învățământ primar și gimnazial la nivelul comunei Craiva,  domnul primar Coșa Ioan, împreună cu viceprimarul domnul Vid Alexandru, consideră că achiziționarea unor microbuze electrice școlare noi reprezintă o prioritate pentru întreg procesul de învățământ din comuna noastră, mai ales că microbuzele noastre școlare au o vechime […]