Anunț închiriere pășune în Comuna Craiva

Primăria Comunei Craiva anunță scoaterea la închiriere a unei suprafețe de 217,06 Ha pajiști aparținând domeniului privat al Comunei Craiva.

Atașat găsiți toate informațiile necesare privind suprafețele aferente fiecărei localități, modul de atribuire, condiții de exploatare, documentație și termene limită de înscriere și participare precum și modelul de cerere.

Acestea se pot consulta și la avizierul Primăriei Comunei Craiva sau la Biroul Agricol din incinta primăriei.

https://primariacraiva.ro/wp/wp-admin/post.php?post=137&action=edit

,
Updated: 18 mai 2022 — 10:09