Restituire sume amenzi aplicate în temeiul art.4 alin.1 OUG 129/2021 – Formularul digital la intrarea în România

Procedura de restituire de către organele fiscale locale a sumelor de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022, reprezentând amenzi contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022

PROCEDURĂ

de restituire de către organele fiscale locale a sumelor de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, reprezentând amenzi contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022

1. Prezenta procedură reglementează modalitatea de restituire a sumelor de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, denumită în continuare Legea nr. 257/2022.

2. Pentru restituirea sumelor prevăzute la pct. 1, solicitanții depun la organul fiscal local competent, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, o cerere de restituire a unor sume de bani achitate până la data intrării în vigoare a Legii nr. 257/2022, reprezentând amenzi contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin, denumită în continuare cerere de restituire. Cererea de restituire se depune la organul fiscal local competent în format letric sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, împreună cu o copie a actului de identitate.

3. Cererea de restituire este însoțită de copii ale procesului verbal de constatare a contravenției și ale documentelor de plată și trebuie să cuprindă următoarele elemente:
a) numele și prenumele solicitantului;
b) codul numeric personal;
c) domiciliul solicitantului;
d) suma și natura creanței solicitate la restituire;
e) codul IBAN aferent contului în care se solicită restituirea, în cazul în care nu se optează pentru restituirea sumei în numerar;
f) banca la care este deschis contul în care se solicită restituirea sumei.

4. După primirea documentației complete, autoritațile verifică dacă solicitantul are datorii fiscale, sumele urmând a fi restituite doar după efectuarea compensării acestor obligații restante. (Adică din sumele de restituit se rețin datoriile si se restituie efectiv ce rămâne);

5. Soluționarea cererii de restituire are loc, de principiu, în cel mult 45 de zile;

6. Formularul PLF s-a aplicat în perioada decembrie 2021-martie 2022, iar amenzile pentru necompletarea lui au fost de până la 3000 lei.

7. Cererea de restituire se poate descărca de mai jos:

Updated: 14 septembrie 2022 — 14:41