REGISTRUL AGRICOL

************************************************************************

*************************************

RECENSAMANTUL GENERAL AGRICOL 2020

ORDONANTA 28/2008 – Sinteza la 2017-04-12

DREPTURILE SI OBLIGATIILOR PERSOANELOR FIZICE SI JURIDICE IN VEDEREA INCRIERII DATELOR IN REGISTRUL AGRICOL

 Art. 11. – (1) Termenele la care persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare datele pentru inscrierea in registrul agricol sunt urmatoarele:

   a)intre 5 ianuarie si ultima zi lucratoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii gospodariei, terenul aflat in proprietate/folosinta, cladirile si mijloacele de transport cu tractiune animala si mecanica, masinile, utilajele si instalatiile pentru agricultura si silvicultura, efectivele de animale existente in gospodarie/unitatea cu personalitate juridica la inceputul fiecarui an, precum si modificarile intervenite in cursul anului precedent in efectivele de animale pe care le detin, ca urmare a vanzarii-cumpararii, a produsilor obtinuti, a mortii sau a sacrificarii animalelor ori a altor intrari-iesiri;
   b)intre 1 si ultima zi lucratoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinta a terenului, suprafetele cultivate, numarul pomilor in anul agricol respectiv;
   c)persoanele fizice si juridice au obligatia sa declare date, pentru a fi inscrise in registrul agricol, si in afara termenelor prevazute la lit. a) si b), in termen de 30 de zile de la aparitia oricarei modificari.
   (2) In cazul in care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaratiile la termenele prevazute la alin. (1), se considera ca nu au intervenit niciun fel de modificari, fapt pentru care in registrul agricol se reporteaza din oficiu datele din anul precedent, cu mentiunea «report din oficiu» la rubrica «semnatura declarantului».
   (3) Modelele declaratiilor privind inregistrarea/modificarea datelor in registrul agricol, precum si a notelor de constatare intocmite de persoanele prevazute la art. 9 alin. (1), cu prilejul verificarilor privind situatia reala, se stabilesc prin normele tehnice privind modul de completare a registrului agricol.
   (4) Atat in cazul cladirilor, cat si al terenurilor, daca se constata diferente intre suprafetele inscrise in actele de proprietate si situatia reala rezultata din masuratorile executate in conditiile Legii nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in registrele agricole se inscriu suprafetele care corespund realitatii, dovedite prin lucrari tehnice de cadastru.
   (5) In cazul in care, intr-un act de proprietate, un teren are consemnata o alta categorie de folosinta decat situatia reala, in registrul agricol se inscrie categoria de folosinta care corespunde realitatii, pe baza declaratiei depuse de persoana care are aceasta obligatie, potrivit prezentei ordonante. In mod similar se procedeaza si in cazul in care, intr-un act de proprietate, un teren este consemnat ca figureaza in intravilan/extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale ori planurilor urbanistice zonale, este situat in extravilan/intravilan.
   (6) In cazul in care o cladire este in stare avansata de degradare ca urmare a unui dezastru natural, radierea din registrul agricol se face pe baza autorizatiei de desfiintare, emisa potrivit legii.

   Modificat de art.I pct.15 din Legea 54/2017

***********************************************************************

Accesare ajutor de stat FEDR, APIA in agricultura”

Prin prezenta vă informăm că la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale s-a planificat desfășurarea ultimelor sesiuni de depunere a cererilor de sprijin din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, aflat în ultima etapă de implementare, aferente schemelor de ajutor de stat:

  • Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite, aferentăSubmăsurii 8.1, Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite, MĂSURA 8Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității pădurilor.

Sesiunea 4 de depunere a cererilor de sprijin pentru accesarea acestei scheme de ajutor de stat se estimează a se desfășura în perioada 16 septembrie-13 decembrie 2019, fiind alocată suma de 15.000.000 euro.

  • Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor, aferentă Submăsurii 15.1 Plăți pentru angajamente de silvomediu, MĂSURA 15Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor

Sesiunea 3 de depunerea cererilor de sprijin pentru schema de ajutor de stat se estimează a se desfășura în perioada 2 martie-15 mai 2020, fiind alocată suma de 29.000.000 euro.

            În vederea creșterii numărului de beneficiari ai acestor forme de ajutor financiar, cu finanțare din Fondul European de Dezvoltare Rurală (FEDR), APIA Centrul Județean Arad prin Serviciul Măsuri Specifice a format două echipe a câte două persoane/echipă care se va deplasa în data de 18.09.2019, ora 1200, la sediul Primăriei pentru a informa potențialii beneficiari ai celor două scheme de ajutor de stat, distribuind pliante și comunicând Ghidul solicitantului.

În sensul celor prezentate, vă rugăm să anunțați persoanele fizice/juridice de pe raza dumneavoastră de competență, potențiali beneficiari ai acestor scheme de ajutor de stat, pentru a fi prezenți la data și ora comunicată pentru a li se oferii informațiile necesare pentru care, vă rugăm să asigurați și un spațiu corespunzător.

În speranța unei colaborări cât mai eficiente, vă mulțumim!

Cu stima,

SECRETARIAT_ Centrul Judetean APIA Arad

***********************************************************************

”INTABULARI GRATUITE 2019-2020”

În curând va începe înregistrarea sistematica gratuita în comuna Craiva. Vom reveni în scurt timp cu informații referitoare la planificarea calendaristica si teritoriala a desfășurării procesului de cadastru general.

Potrivit legii, au prioritate sectoarele cadastrale care cuprind terenuri aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional și terenuri agricole subvenționate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA).Totodată, pentru a beneficia de fondurile alocate de ANCPI, primăriile care semnează contracte de finanțare cu OCPI – urile trebuie să găsească prestatori până în luna august, anul curent. Conform legislației, ANCPI va efectua plățile către primării după deschiderea cărților funciare aferente imobilelor recepționate” transmit cei de la ANCPI.