TAXE SI IMPOZITE

TAXE SI IMPOZITE PE ANUL 2021

ANUNT PROIECT PRIVIND TAXELE SI IMPOZITELE LA NIVEL DE COMUNA CRAIVA PENTRU ANUL 2022

STABILIRE TAXA DE SALUBRIZARE , MODEL DECLARATIE DE IMPUNERE

TAXE SI IMPOZITE PE ANUL 2019

TABLOUL CUPRINZAND VALORILE IMPOZABILE, TAXELE LOCALE SI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA PRECUM SI AMENZILOR APLICABILE IN ANUL FISCAL 2019